Witaj na stronie
dla pracowników Grupy
Jeronimo Martins w Polsce.

RESETUJ HASŁO

podając datę rozpoczęcia pracy w JM

?
Pomoc
Chcesz zresetować hasło do serwisu? Wpisz swój numer SAP i datę rozpoczęcia bieżącego zatrudnienia w Jeronimo Martins. W razie problemów z jej ustaleniem spytaj przełożonego lub skontaktuj się z Infolinią Socjalną 800 800 135 lub 61 630 85 95 wew. 4